Stresshantering

Stresshantering 

Vid stress och olika former av trauma/starka upplevelser reagerar vi och hanterar vi dem på olika sätt.

Det finns idag många terapiformer som är bra och som ofta kompletterar varandra väl men ibland kan det ändå vara svårt att komma vidare i sin process till läkning. Hjärnan och kroppen kommunicerar inte som vi vill. Försvarsmekaninsmerna släpper inte taget och nervsystemet larmar konstant vilket leder till olika former av stress-symtom såsom utmattning, depression mm.

Sedan flera år arbetar jag med neurosensomotorik och i synnerhet med Magutovametoden, MNRI® (efter grundaren Svetlana Masgutova).

Efter ett trauma/starka upplevelser kan de motoriska mönstren regrediera och försvarsmekanismerna (MORO och Fear Paralyses) som startats vid upplevelsen förblir aktiva.

Vi arbetar då med den fysiska återhämtningen för att individen sedan ska ha större möjlighet att ta emot den hjälp som erbjuds från andra instanser om behovet kvarstår.

 

MNRI® Trauma Recovery: En djupavslappnande metod som jobbar på en neurofysiologisk nivå för att bland annat stimulera hjärnan och nå de primära rörelse- och reflexmönster som aktiverats vid stress/ trauma för att fungera som ett skydd för överlevnad. Denna metod upplevs ofta som en fysisk och mental lättnad, en möjlighet att få distans och kunna gå vidare t.ex. med andra former av terapi om behovet finns. 

 

MNRI® Tactile System Integration: Huden är kroppens största organ och fungerar som en gräns mellan den egna kroppen och omvärlden.  Stor del av all information vi får utifrån kommer via receptorer i huden och om inte det taktila systemet är utvecklat kan man bli överkänslig, ha ett försvar mot, inte reagera på, eller bli överstimulerad av beröring. 

Vid stark och/eller långvarig stress påverkas funktionen i muskler, ligament, senor och leder.

Denna metoden påverkar vår kroppsuppfattning och upplevs som mycket avslappnande. 

 

 

Alla MNRI® program sker utanpå kläderna som ska vara mjuka och behagliga att röra sig i.

Vill du veta mer om MNRI®? www.masgutovamethod.com