Sensomotorisk träningsmå rörelser som gör stor skillnad

Sensomotorik

Träning av den grundläggande motoriken kan ge dig bättre förutsättningar att utveckla dina förmågor på olika nivåer.

Jag har och har haft förmånen att träna personer i alla åldrar.  Från att lära små bebisar att krypa till förskolebarn, skolbarn, ungdomar och vuxna med små och större utmaningar. Ibland går det fort och lätt att få positiva och märkbara resultat -  ibland tar det längre tid och kräver tålamod.

NeuroSensomotorisk träning/inlärning kan vara till hjälp vid svårigheter som uppstått genom skada/trauma eller funnits med sen barnaåren. Det kan även vara intressant för dig som är aktiv inom idrott och vill förädla dina rörelser för att undvika skador.

Exempel på utmaningar:

 • grov och/eller finmotorik
 • balans och kroppshållning
 • koncentration
 • känslig för ljud, ljus eller beröring
 • svårt att sitta stilla
 • känslig för kläder som sitter åt
 • blir åksjuk, svårt att bedöma avstånd
 • koordination och balans tex cykla
 • har svårt för att lära sig simma bröstsim
 • läs och skrivutmaningar
 • lätt blir stressad av för mycket information och krav
 • ängslig
 • motorik, balans och kroppsuppfattning vid funktionsnedsättning

Neurosensomotorisk träning/inlärning syftar till att stärka befintliga nervbanor, ge förutsättningar för att bygga nya, (plasticitet), sänka stresspåslag för bättre hormonell balans och förbättra immunförsvar. Träningen bygger på utvecklingsteorier inom neurofysiologi med utgångspunkt att integrera primära rörelsemönster, där specifikt sensoriskt stimuli är kopplat till specifika motoriska rörelsemönster. Dessa bör vara integrerade vid två års ålder, men kan vid stress och trauma återkomma med syfte att skydda.

Rörelsemönstren som ligger lagrade i våra gener utvecklas redan i fosterstadiet. Dessa reflexer avlöser varandra i en speciell ordningsföljd för att vi som spädbarn ska kunna äta, vända oss, kravla, krypa, resa oss, stå och gå.

Den sensomotoriska utvecklingen ligger till grund för taktil, vestibulär, kinestetisk, proprioceptiv, kognitiv, visuell, auditiv, emotionell och social utveckling. Några rörelsemönster är livslånga och aktiveras reflexmässigt vid postural kontroll och vid stress.

Hur går det till?

Vid första besöket gör vi en sensomotorisk utredning som ligger till grund för det träningsprogram du sedan får.

Träningen sker sedan hemma ca 10-15 min/dag. Vi träffas för uppföljning ca var 4-6 vecka för att se hur träningen gått och för uppdatering av träningsprogrammet.

Träningsperiodens längd är individuell och beroende på vilken typ av av problematik/utmaningar man har som utgångsläge.