Gunilla Lundblad, Lundbladtouch

Gunilla Lundblad

är…

Dipl. Massageterapeut  (Axelsons Gymnastiska Institut)

Dipl. Sensomotorisk Reflexpedagog (Alla Sinnen, Mariefred)

Neurosensomotorik - ( MNRI® www.masgutovamethod.com  ).

Utbildningsmodulerna inom MNRI är påbyggnadskurser för yrken som fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder, psykologer, massörer och speciallärare.

Gunilla Lundblad har genomfört nedanstående moduler:

  • Dynamic and Postural Reflex Integration,
  • Lifelong Reflex integration (Alla Sinnen)
  • Oral Visual Reflex integration,
  • Reflex integration and Trauma Recovery
  • Tactile System integration
  • Archetype Movement Integration

* "Masgutova-metoden innehåller flera program med syfte att väcka och integrera primära sensoriska och motoriska mönster. Programmen har för avsikt att stödja naturliga utvecklingsprocesser, hjärnfunktioner och neurosensomotoriska system."

Cert. Massör av Branschrådet Svensk Massage

Medlem och innehar patientförsäkring i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund